Slavnostní kolaudace prostoru návsi a rekonstrukce hájovny
Brno-Ořešín
Zpět na archiv