Kontakt
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit

 

Doporučené filtry
avatar Kraje
avatar Videoprofily
avatar Sport
avatar Církevní akce
avatar Seriály
UEFA Futsal Cup
avatar 30.9. - 3.10.2014
avatar Zpravodajství
MČ Starý Lískovec
avatar Reportáže
ZŠ Labská
avatar Reportáže
ZŠ Bosonožská
avatar Reportáže
ZŠ E. Přemyslovny
 
Informace o uživateli
ZŠ Bosonožská
PROFIL
  Nabídka a zaměření školy:

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. V letošním školním roce ji navštěvuje 340 žáků ve 20 třídách.
Kromě výuky v běžných třídách se dlouhodobě škola věnuje vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení - dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. V letošním školním roce máme 12 běžných tříd v 1. - 9. ročníku a 8 dyslektických tříd ve 4. - 9. ročníku. Počty žáků v běžných třídách se pohybují do 24 na I. stupni a 26 na II. stupni. Dyslektické třídy naplňujeme do počtu 15 žáků. Tyto počty dětí umožňují maximální uplatnění individuálního přístupu ve výuce. Na škole pracuje 30 pedagogických pracovníků, z nich je 9 speciálních pedagogů a 6 asistentů pedagoga.

Výuka probíhá v kmenových učebnách I. a II. stupně a podle zaměření i v odborných pracovnách. Škola má odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazyková učebna, 2 počítačové učebny, cvičnou kuchyňku, multimediální učebnu pro výuku chemie a fyziky a odbornou pracovnu přírodopisu. Učebny postupně vybavujeme interaktivními tabulemi a dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží 2 tělocvičny a za školou máme 2 sportovní hřiště. Součástí školy je také školní družina a kuchyň s jídelnou.<br>

Žáci mají možnost účastnit se lyžařského kurzu, škol v přírodě v tuzemsku i v zahraničí, poznávacích zájezdů a dalších akcí pořádaných školou. Škola nabízí i pestrou zájmovou činnost. <br>
Dny otevřených dveří nepořádáme, ale rádi Vás uvítáme a provedeme po škole kdykoliv, po předchozí domluvě

 

 
Reklamní sdělení
Nově přidaná videa
Zelený čtvrtek z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 9.4.2020
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
** Interview s otcem Jaroslavem Rašovským **
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Květná neděle z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 5.4.2020
avatar
Nejsledovanějsí videa
Starolískovecká Superstar 2017 - záznam
avatar
Honza Hlaváček - videoprofil
avatar Honza Hlaváček o hantecu
2014/05 Události MČ Starý Lískovec
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Doporučujeme