Kontakt
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit

 

Doporučené filtry
avatar Kraje
avatar Videoprofily
avatar Sport
avatar Církevní akce
avatar Seriály
UEFA Futsal Cup
avatar 30.9. - 3.10.2014
avatar Zpravodajství
MČ Starý Lískovec
avatar Reportáže
ZŠ Labská
avatar Reportáže
ZŠ Bosonožská
avatar Reportáže
ZŠ E. Přemyslovny
 
Informace o uživateli
ParaCENTRUM FENIX - en
ParaCENTRUM - en
  Mottem ParaCENTRA Fenix je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem.

Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy, kterým zajišťujeme tyto sociální služby:

Odborné sociální poradenství:

Příspěvky, výběr kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy, zdravotní problematika, právní poradenství.

Osobní asistence

Sociálně aktivizační služby:

Rekondiční cvičení s terapeutem, bezbariérová přeprava speciálně upraveným automobilem, posilovací pohybové aktivity (motomedy, vertikalizační zařízení – Smove, Jordan, posilovna), sportovní aktivity (pétanque, stolní tenis, handbike), sportovně-kulturní akce,

PC kurzy, osvětovou a přednáškovou činnost se spinální tématikou (určená i pro veřejnost).

Sociální rehabilitace:

Poradenství pro návrat na trh práce, kurzy pro pečující osoby, ergoterapie, výtvarné tvoření, rekondiční pobyty.

Jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Máme své etablované místo u poskytovatelů sociálních služeb. Náš spolek má přes 130 členů, zahrnující vozíčkáře, jejich rodinné příslušníky i příznivce. Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů, které se každoročně podávají na Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, MZ a MPSV. Od května 2011 jsme řešitelem evropského projektu "Zpět do života II." z Operačního programu LZZ ESF. Od červervence 2012 byl zahájen mezinárodní projekt OP LZZ ESF s názvem "Výzev se nebojíme", jehož cílem je zlepšit postavení handicapovaných na pracovním trhu pomocí "know-how" čtyř zahraničních partnerů (Nizozemí, Dánsko, Slovensko, Slovinsko).

Spolek má statut neziskové organizace a v současnosti na svou činnost získává prostředky převážně ze státních zdrojů (dotační programy MZ, MPSV, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, ESF, Úřad práce, Úřad vlády), od sponzorů a z příspěvků členů PCF.

 
Reklamní sdělení
Nově přidaná videa
Zelený čtvrtek z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 9.4.2020
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
** Interview s otcem Jaroslavem Rašovským **
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Květná neděle z kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Starý Lískovec, 5.4.2020
avatar
Nejsledovanějsí videa
Starolískovecká Superstar 2017 - záznam
avatar
Honza Hlaváček - videoprofil
avatar Honza Hlaváček o hantecu
2014/05 Události MČ Starý Lískovec
avatar Zpravodajství MČ Brno - Starý Lískov
Doporučujeme